Print Print
Print

Specialty : ผลิตภัณฑ์พิเศษ feed

ZEP BLOW-OFF

ZEP BLOW-OFF

Forced Air Duster
สเปรย์ลมแห้งปราศจากความชื้น ความดันสูง สำหรับใช้เป่าไล่ฝุ่นผงในบริเวณที่ไม่ต้องการความชื้น
[รายละเอียดสินค้า...]

ZEP FREEZE

ZEP FREEZE

Cooling electronic circuit boards
สเปรย์ลดอุณหภูมิสำหรับซ่อมเซอร์กิต
บอร์ด ทดสอบการทำงานของเทอร์โม
สะแตท ใช้ฉีดถอดประกอบชิ้นส่วนที่
คับเพื่อให้หดตัวชั่วคราว
[รายละเอียดสินค้า...]

ZEP SCREEN CLEAN

ZEP SCREEN CLEAN

Anti-Static Cleaner and Polish
น้ำยาทำความสะอาด ลบไฟฟ้า
สถิตย์ ป้องกันฝุ่นจับจอคอมพิวเตอร์
[รายละเอียดสินค้า...]ผลลัพธ์ 1 - 3 จาก 3
ปรับปรุงล่าสุด: Wednesday, 17 January 2018 11:19